lweo

2014-09-25T10:37:01+00:00

De LWEO bv, voortgekomen uit de stichting Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs, is een organisatie die lesbrieven economie produceert voor het middelbaar onderwijs (havo en vwo). Deze lesbrieven worden geschreven door docenten economie actief binnen de LWEO.