MKW Platform

2016-07-30T11:35:07+00:00

Het MKW Platform heeft binnen Aedes de ambitie om een goede en effectieve belangenbehartiging van midden en kleine woningcorporatie te waarborgen. Dit met als uiteindelijke doel voor de MKW-woningcorporaties herkenbare en toepasbare resultaten van de belangenbehartiging.